PENDIDIKAN ISLAM TERPADU: SEBUAH KAJIAN TEORITIK

  • Suriadi Samsuri Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Keywords: Pendidikan Islam, Terpadu, Teroritik

Abstract

Artikel ini membahas tentang sistem pendidikan Islam terpadu yang merupakan suatu sistem pendidikan yang memadukan antara sistem pendidikan pesantren yang berorientasi pada pembinaan imtak, dengan sistem pendidikan sekolah umum yang berorientasi pada pembinaan iptek dan keterampilan fungsional yang berorientasi pada siap pakai untuk kerja dan berwira usaha. Lahirnya Sistem Pendidikan Islam Terpadu dilatarbelakangi oleh: (1) Adanya dikotomi antara ilmu umum dengan ilmu agama yang berimplikasi pada pesatnya kemajuan di bidang pengetahuan dan teknologi sementara pengetahuan agama diabaikan, atau sebaliknya pengetahuan keagamaan maju tetapi wawasan ilmu dan teknologi yang dimiliki anak didik rendah. (2) Adanya dikotomi jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah yang berimplikasi tidak sinerginya antara kegiatan belajar, beribadah dan berkarya dengan keterampilan fungsional.

Published
2020-08-23
How to Cite
Samsuri, S. (2020). PENDIDIKAN ISLAM TERPADU: SEBUAH KAJIAN TEORITIK. Paedagogia: Jurnal Pendidikan, 9(1), 145-166. https://doi.org/10.24239/pdg.Vol9.Iss1.63